Utemiljön och social hälsa

Posted by on Feb 8, 2018 in Arkitektur |

Jag har tidigare skrivit om utemiljöns betydelse för den fysiska och mentala hälsan hos befolkningen och konstaterat att vår hälsa förbättras med förbättrade kvalitéer hos utemiljö. Detta inlägg ska handla om mina tankar kring utemiljöns betydelse för vår sociala hälsa.

Boende i resursfattiga områden, med dåliga möjligheter till fysisk aktivitet, såsom att motionera, eller ägna sig åt trädgårdsarbete, eller möjlighet till socialt umgänge med andra boende i området, får låg självuppskattad hälsa. Områden med en sådan miljö skapar på sikt en nedåtgående trend där välbärgade personer, eller familjer, lämnar området och resursfattiga flyttar in. Människor som bor i sådana områden blir inte bara fysiskt inaktiva, mår mentalt sämre och känner sig otrygga, de känner sig också mindre motiverade att ta hand om bostadsområdet och de människor de delar det med, det vill säga fortsatt försämring av den fysiska och sociala miljön. Vilket, hittills, i sin tur har lett till ytterligare minskat engagemang hos kommunala och kommersiella krafter. Då får vi de problem som vi har i dag i många bostadsområden i våra storstäder, vars befolkning domineras av resursfattiga människor. En nedåtgående spiral till kriminalitet och vandalism, som är betydligt dyrare för samhället att åtgärda, för att inte tala om allt mänskligt lidande det kostar.

lekande barnAlternativet hade varit att skapa miljöer där de boende känner sig sedda, där de känner att deras grundläggande behov blir tillgodosedda och där de känner att de kan påverka sin vardag.

En upprustning av dessa områden måste ske i nära samråd med de boende, så att de känner att de har betydelse och kan påverka sin boendemiljö.

Läs mer om trädgårdsarkitekt Per Christenson

Read More

Vår Trädgård på Malmömässan 1-4 mars 2018

Posted by on Feb 1, 2018 in Mässor och event |

Så är det då snart dags igen! Om en månad öppnar den årliga mässan ”Vår Trädgård” på Malmömässan. En möjlighet att mötas och diskutera idéer.

Jag tänker att, som man känner sig själv, så känner man andra. Att leva hållbart får inte innebära att en redan stressad tillvaro fylls med ännu mer förpliktelser, som man inte hinner med att uppfylla. Jag tror att med enkla medel kan man förändra sin utemiljö så att den både blir mer hållbar och gynnar ett aktivt liv. Det handlar om planlösningar, växtval, materialval och skötselrutiner. Det kan till och med vara så att en ekologisk trädgård ger mindre arbete.

Kom till monter H72, så kan vi diskutera din trädgård/utemiljö!

Nedan, bilder från mässan 2017.

Läs mer om trädgårdsarkitekt Per Christenson

Läs mer om mässan

Read More

Solens och skuggans trädgård, stadsparken i Lund.

Posted by on Jan 22, 2018 in Trädgårdar & Anläggningar |

Hösten 2016 invigdes med pompa och ståt ”Solens och skuggans trädgård” i stadsparken i Lund. Trädgården är en del i en förnyelse av stadsparken som Lunds kommun har arbetat med sedan några år tillbaka och där Ramböll, med bland annat  Ulf Nordfjell, 2009 tog fram en utvecklingsplan.

Solens och skuggans trädgård, stadsparken i Lund 1

Hav av vintergröna med näsduksträd i buskform.

Nu hade alltså turen kommit till den del av parken, som fick namnet ”Solens och skuggans trädgård”. Här låg tidigare en busk- och perennplantering, som jag upplevde som ganska skuggig, uppbyggd kring en gjutjärnsfontän från 1882.

I den nya trädgården har man valt att behålla den gamla fontänen och låta den bli centrum för de nya planteringarna. Däremot har man avlägsnat en del skuggande högre vegetation, som gör att platsen idag upplevs som betydligt öppnare, ljusare och mer inbjudande.

Solens och skuggans trädgård, stadsparken i Lund 5

Den gamla gjutjärnsfontänen från 1882 har fått fortsätta att vara anläggningens centrum.

Gångstråken och de öppna platserna är hårdgjorda med oppalskiffer och offerdalsskiffer och har sittplatser i form av bänkar och sittstenar.

Planteringarna har planterats med vedartade växter och med ca 7000 perenner. Bland de vedartade växterna märks några spännande arter som man kanske inte möter så ofta. Bland annat Gymnocladus dioicus – Kentucky Coffee tree, Davidia involucrata var. Vilmorniana – näsduksträd och Cercidiphyllum japonicum – katsura.

Solens och skuggans trädgård, stadsparken i Lund 2

I förgrunden koreansk blomsterkornell, slottsmalört och vit purpurhatt. Trädet är kentuckykaffeträd och bredvid Höstanemon.

Perennerna domineras av blå, violetta till rosa toner, med inslag av vitt och kontrasterande gul och gulorange färger. I den blå/violett/rosa färgskalan märks Salvia nemorosa ’Caradonna’ – stäppsalvia, som är violett inta bara på blommorna utan även på stjälkarna, rosa Anemone tomentosa ‘Robustissima’ – Höstanemon, blå Aconitum carmicaeli ‘Arendsii’ – oktoberstormhatt, flera olika sorter Astrantia – sjärnflocka i olika röda/rosa toner, blå Perovskia atriplicifolia ‘Little Spire’ – himmelsspira. Vita inslag utgörs av Echinacea purpurea ‘Alba’ – vit purpurhatt, Iris sanguinea ‘Snow Queen’ – violiris, olika Paeonia – luktpion m. fl. Dessa kompletteras med växter som grå/silvrigt bladverk, som olika arter av Artemisia – malört, Eryngium giganteum ‘Silver Ghost’ – silvertistel, Napeta faassenii ‘Walkers Low’ – kantnepeta, m. fl. De gula kontrasterna kan vara Alchemilla mollis – jättedaggkåpa, Euphorbia amygdaloides `Purpurea´ – törel, Helenium hybrida `Rubinzwerg´ – solbrud, Hemerocallis citrina – daglilja, för att nämna några.

Solens och skuggans trädgård, stadsparken i Lund 4

En fin färgkombination med purpurhatt och japanskt gräs.

Ofta har man använt mixade planteringar, där två eller tre sorter blandas, ofta med en dominerande sort. Vid den typen av planteringar gäller det att man kombinerar sorter som trivs med varandra och där inte en sort tar överhand på de andras bekostnad.

Jag ser fram emot att följa trädgården och se hur den utvecklas.

Läs mer om trädgårdsarkitekt Per Christenson

Solens och skuggans trädgård, stadsparken i Lund 6

Den gamla blodboken har fått stå kvar i fonden.

Read More

Årets perenn 2018 – Höstsilverax, Actaea simplex’

Posted by on Jan 14, 2018 in Växter |

Varje år utser Perennagruppen en särskilt värdefull perenn som de anser är värd extra uppmärksamhet. Årets Perenn är alltid frisk, härdig, vacker och lättskött.
Perennagruppen består av ett 15-tal företag från sydligaste Skåne till norra Mälardalen, som alla aktivt och yrkesmässigt odlar perenner i Sverige.

Höstsilverax, Actaea simplex, är Årets Perenn 2018. Höstsilverax lyckas kombinera en ståtlig och stark karaktär med både livfullhet och grace. Det här är en perenn som galant axlar rollen som solitär men som också är en ypperlig lagspelare i blandade planteringar. Där har höstsilverax dessutom en fantastisk förmåga att även förstärka skönheten hos sina lagkamrater.

Höstsilverax, Actaea simplex, är grönbladig i sin ursprungliga form. Men när Perennagruppen nu valt växten till Årets Perenn 2018 är det de mörkbladiga sorterna de avser. Det är framför allt de som är utsökta i form och färg förutom att de är friska, härdiga och lättodlade på det sätt som krävs av en Året Perenn.

Kraftfulla blad med struktur
Alla mörkbladiga sorter har mörkt purpurbruna blad, om än i skiftande nyanser. Bladverken växer kraftfullt och tätt och blir ungefär halvmeterhöga under sommaren. Bladen är dubbelt parbladiga och har markerade nerver som ger bladytan en spännande struktur.

Under september skjuter höga, relativt tunna men stadiga stjälkar upp från bladverket. I topparna utvecklas långa blomax med pärlformade blomknoppar. De slår ut som skira blommor i vitt eller rosa vars fina doft sprids i omgivningen. Doften brukar liknas vid den av smultron eller smultronschersmin. Plantorna blommar tills frosten kommer, sedan står blomställningarna kvar som fina vintersiluetter.

Några fina sorter
’Brunette’ är den sort som väckte fascinationen för mörkbladiga höstsilverax på allvar när den lanserades i början av 1990-talet. Sorten har mörkt purpurbruna blad och stjälkar. Blomknopparna är lika mörka och sitter i täta ax. Blommorna har inledningsvis en rosa ton men övergår efterhand via gräddvitt till vitt. Höjd 170 cm. ’Chocoholic’ har ännu mörkare blad är ’Brunette’ och ljusrosa blommor, 140 cm hög. ’James Compton’ har något ljusare bladverk än ’Brunette’, grå bladnerver och gräddvita blommor, 120 cm. ’Pink Spike’ har också något ljusare blad än ’Brunette’ och ljusrosa blommor, 170 cm. ’Queen of Sheba’ avviker från de andra här nämnda sorterna genom sina mjukt böjda blomax. Bladfärgen liknar den hos ’Brunette’ och blommorna är vita, 150-160 cm.

Actaea simplex 'Brunette' - höstsilverax

Actaea simplex ‘Brunette’ – höstsilverax

Trivs där den får fukt
Höstsilverax, Actaea simplex, har sitt ursprung i nordöstra Asien och Japan. Arten och alla sorter trivs i såväl sol som skugga men behöver god tillgång till vatten och näring. Särskilt fukten är viktig för plantornas utveckling, bland annat för att de ska blomma ordentligt. Bladfärgen blir vackrast och mest intensiv där det är sol en stor del av dagen. Höstsilverax hinner sällan blomma i de delar av landet där växtsäsongen är kortast.

Vackert sällskap
I sol till halvskugga är höstsilverax mycket vacker tillsammans med alla ljuvliga höstanemoner. De blommar i toner av vitt, rosa eller violett. Fint rosablommande sällskap är även sköldpaddsört, Chelone obliqua, många olika sorter av temynta, Monarda, och fackelblomster, Lythrum salicaria, till exempel sorterna ’Blush’ och ’Robert’.

Bland astrarna finns många som passar fint. Bra sorter är bland annat oktoberaster, Aster novi-belgii ’Early Blue’ som börjar blomma redan i juli med blåvioletta blommor och ’Jenny’ som kommer igång i september med blommor i rödviolett. Storbladig aster, Aster macrophyllus ’Twilight’ är ett annat utmärkt alternativ. Den får många små blåvioletta blommor från augusti och framåt, breder ut sig och bildar mattor.

Fjäderaster, Kalimeris incisa, blommar länge och rikligt med ganska små, prästkragelika blommor. ’Blue Star’ är en mycket bra sort med ljusvioletta blommor. Vackra och mycket odlingsvärda nävor för det här sammanhanget är rosablommande Geranium wallichianum ’Pink Penny’, parnäva på svenska, och Geranium Rozanne, trädgårdsnäva med blåvioletta blommor.

Bladverket hos mörkbladiga höstsilverax matchar alla nyanser av gult på ett strålande sätt. Prova till exempel med gulblommande sorter av solbrud, Helenium, höstöga, Coreopsis verticillata, septembersolros, Helianthus ’Lemon Queen’ eller strålrudbeckia, Rudbeckia fulgida var. sullivantii ’Little Goldstar’ eller ’Goldsturm’.

Prydnadsgräs som passar utmärkt är de praktfulla sorterna av glansmiskantus, Miscanthus sinensis, och lysande grön och frodig palmstarr, Carex muskingumensis.

I halvskugga till skugga är många av de bästa sällskapsväxterna till höstsilverax av mer marktäckande karaktär. Låt dem bilda en bädd från vilken höstsilverax kan resa sig som solitär eller plantera i grupper. Sorter av alunrot, Heuchera, klockvippa, Heucherella, spetsmössa, Tiarella och funkia, Hosta, är några fina förslag.

Japansk starr, Carex morrowii ’Ice Dance’, ger med sina täta tuvor av vitkantade gröna blad en lysande kontrast till höstsilverax. Det gör också kaukasisk förgätmigej, Brunnera macrophylla ’Jack Frost’ med silvergrått bladverk. Raffinerat sällskap är även mongolisk näva, Geranium wlassovianum, med mörkvioletta blommor och vackra, mörka blad som får flammande hösttoner samt brunnäva, Geranium phaeum ’Samobor’ med rödbruna teckningar i bladen och mörkt rödvioletta blommor.

Läs mer om trädgårdsarkitekt Per Christenson

Read More

Trädgårdstrender 2018 – och framåt.

Posted by on Jan 9, 2018 in Arkitektur, Landskap, Om trädgårdsarkitekten |

 

Hur kommer våra trädgårdar att se ut i framtiden? Elmia Garden gjorde ett försök till trendspaning för 2018 och kom fram till tre teman som de tror kommer att prägla det kommande året. Dessa benämndes ”Mother Nature”, ”Urban Backyard” och ”Mystic Garden”.

De båda första är intressanta och belyser egentligen samma sak på två olika sätt.

”Mother Nature” hyllar t.ex. biologisk mångfald och en hållbar livsstil, något som vi nog bör sträva efter längre än under 2018. Likaså lokalproducerade grönsaker och växter. Naturmaterial står högt i kurs, liksom färgskalan, med färger inspirerade av naturen. Man vill ha ett enkelt naturligt liv, med rik social gemenskap kring matbordet. Mandelmans trädgårdar får representera detta, men även det nostalgiska tillbakablickandet, som står i kontrast till den andra trenden, man tycker sig se i ”Urban Backyard”.

Trend: Mother Nature

”Urban Backyard” handlar om den moderna människan, som lever och verkar i staden. Denna människa odlar också, där tillfälle erbjuds. t.ex. på balkonger. Man lever också ett socialt liv, också här samlade kring matbordet, men miljön är mer färgrik och materialen mer syntetiska. Överhuvudtaget upplever jag ”Urban Backyard” mer som yta än innehåll. Däremot är man inte nostalgiskt tillbakablickande och man vänder sig egentligen till en större grupp människor, de som bor i staden och som sannolikt bor i lägenhet.

Trend: Urban Backyard

Nu tycker jag i och för sig inte att kortsiktiga trender är så intressanta och framför allt inte vad trendmakarna tycker av vi ska ha för färger på våra miljöer. Om man däremot förenar dessa båda trender får man något som är mer än en trend för ett år. Man får snarare en riktning för hur det stora flertalet ska kunna leva och bo på lång sikt. Det är ju trots allt så att de flesta av oss bor i städer och sannolikt kommer att fortsätta att göra så. Då får vi skapa hållbara och hälsosamma miljöer i städerna, där vårt behov av naturupplevelser tillfredsställs och där vi kan leva aktivt på ett miljömässigt hållbart sätt och i social gemenskap.
Det förutsätter dock att de som bygger våra städer och bostäder skapar förutsättningar för ett sådant liv. Man använder idag värdefull odlingsjord för att bygga villor på minimala tomter, som kan vara så små som 500 m2, ”frimärken” i mina ögon. Så små tomter ger plats för en parkeringsplats för bilen och en terrass och därutöver endast långa transportsträckor runt huset som sällan används till något meningsfullt.
Om man bygger på höjden, i form av lägenheter, så tillfogas pliktskyldigast en balkong, med den fromma förhoppningen att denna ska bli den ”gröna oasen”. Oftast blir den inte det, utan en upplagringplats för bråte.

Bygg i stället på höjden och skapa till varje lägenhet, eller grupp av lägenheter, rejäla terrassytor, förberedda för odling på väggar och golv. Och skapa rejäla ytor mellan husen, med plats för aktivitet, motion, odling och social gemenskap.

Projekt: Tapachstrasse Terrace Apartments, Stuttgart, Tyskland
Arkitekt: Faller, Peter & Herman Schröder, 1974

Läs mer om den hållbara utemiljön

Läs mer om utemiljön och vår hälsa

Read More

Rosa gallica ‘Duchesse de Montebello’

Posted by on Dec 10, 2017 in Växter |

Ytterligare en ros i höstrusket, Rosa gallica ‘Duchesse de Montebello’. Förädlad i Frankrike för 1829 med okända föräldrar. Kejsar Napoleon utnämnde marskalk Lannes till hertig av Montebello – som tack för dennes militära insatser – och skänkte honom ett slott i norra Italien. Rosen fick sedermera sitt namn efter hertigens hustru.

Rosa gallica 'Duchesse de Montebello'

Rosa gallica ‘Duchesse de Montebello’

Den växer kraftigt och tätt, med ofta veka bågböjda grenar, som ofta behöver stöd. Ska hållas på en höjd av ca 1m och bör aldrig bli högre än 1,5 m. Blommor utsökt vackra, medelstora, tätt fyllda och först runda , senare grunt skålformade eller flata och slutligen svagt välvda; de yttre kronbladen är betydligt större än de inre och bildar en skål runt dessa. Ibland friläggs ett grön öga. Blomfärg är rosa till ljust rosa. och doften stark och söt. Blommar rikligt från slutet av juni till slutet av juli. Rosen är härdig, men kan få lätta angrepp av mjöldagg. Det är en skuggtålig ros och blir vackrast när den odlas i grupper.

Kan som sagt bli 1,5 m hög och nästan lika bred och kan odlas upp till zon 5.

Detta blir nog den sista rosen från mitt rosarie i år. Fram på senvintern nästa år ska jag göra en kraftig föryngring, så då får vi se vad där finns att fotografera.

Läs mer om trädgårdsarkitekt Per Christenson

Read More

Rosa centifolia ‘Tour de Malakoff’

Posted by on Nov 22, 2017 in Växter |

Buskrosen Rosa centifolia ‘Tour de Malakoff’ lanserades 1856 av Rosfirman Soupert & Notting, etablerat i Luxemburg året innan.

Namnet har den fått därför att förädlarna associerade dess färger till röken från det brinnande befästningstornet Malakoff, nära Sevastopol, under Krimkriget 1854-1856.

Rosa centifolia 'Tour de Malakoff'

Rosa centifolia ‘Tour de Malakoff’

Rosen växer tämligen kraftigt och tätt, med upprätta till svagt bågböjda grenar. Den har ganska få taggar. Blommorna blir oftast stora, ibland så stora som 10-12 cm i diameter, tätt fyllda. Blomfärgen är först purpurröd, med inslag av lilarosa, för att senare bli blåaktigt violett för att slutligen, speciellt när vädret är varmt, bli ljust grålila. Kronbladens undersida är ljust rosa och den har ett grönt öga. Ofta har rosen alla nyanser samtidigt i olika delar av samma blomma, därav associationen till rök. Rosen får kraftigast färg på blommorna om den står på en halvskuggig växtplats. Blommorna har en medelstark doft.

Kronblad av Rosa centifolia 'Tour de Malakoff'

Kronblad av Rosa centifolia ‘Tour de Malakoff’

Tour de Malakoff kräver en näringsrik jord. Den är mindre härdig än centifoliarosorna i allmänhet och fryser lätt tillbaka och bör därför vintertäckas. Den kan ibland få kraftiga angrepp av mjöldagg.

Blir 1,5 m hög och nästan lika bred och är härdig upp till zon 3.

Läs mer om trädgårdsarkitekt Per Christenson

Read More